Meer over de herstelmogelijkheden 

De rottweiler Boran was de eerste hond in de Nederlandse geschiedenis die met toestemming van Justitie bij Martin Gaus mocht herstellen voordat er een nieuwe test bij hem werd afgenomen. Al gauw daarna volgden de honden Ruby, Gino en Boby, die nog onder de oude RAD (Regeling Agressieve Dieren) vielen. Al deze vier honden hadden een herhaald euthanasieadvies gekregen en konden slecht tegen de isolatie van de opslag. Zij slaagden allen na herstel bij Martin Gaus voor het risico-assessment en mochten onder voorwaarden weer naar huis.

Wat gebeurt er met een hond tijdens de herstelperiode

Zodra een hond uit de opslag bij Martin Gaus aankomt wordt hij onmiddellijk gekoppeld aan een vaste trainster. Door deze vaste trainster wordt de hond bij binnenkomst onmiddellijk aan de riem meegenomen op een wandeling en daarna in een rustige ruimte gebracht om contact te krijgen. Twee a drie dagen gaat de trainster intensief op deze manier met de hond om. Hierdoor vindt de hond snel aansluiting bij de trainster en kan hij een relatie met haar opbouwen.

Ook bij het plaatsen in de kennel wordt de hond onmiddellijk in contact gebracht met een andere hond. Meestal is dat een hond van het andere geslacht omdat dat vrijwel altijd goed gaat. Door de omgang met een soortgenoot komt een hond snel weer in balans. Als een soortgenoot in de kennel niet kan omdat de ruimte te klein is om beide honden genoeg gevoel van veiligheid samen te geven, wordt de hond dagelijks in groepen op de speelplaatsen uitgelaten.

Na twee à drie dagen wordt er voorzichtig met de hond begonnen met wat licht appel zonder enige vorm van dwang. In kaart wordt dan gebracht wat de zwakke punten van de hond zijn en daar gaat de training zich dan op richten. Dus bang voor snelle bewegingen? Dan wordt daar op getraind. Bang voor mensen? Dan wordt daar op getraind. Bang voor honden? Dan wordt daar op getraind. Trekken aan de lijn? Dan wordt daar op getraind. Niet aan te halen? Dan wordt daar op getraind. Enzovoort.
Het zal duidelijk zijn dat de meeste honden een combinatie van een aantal problemen hebben en dat angst vaak gecompenseerd wordt met agressie.

De meeste honden zijn met drie à vier weken voldoende hersteld van hun traumatische opslag en hebben voldoende geleerd om de test met gunstig gevolg af te leggen. Vrijwel dagelijks vindt schriftelijk verslag plaats van bemoeienis, training en het leren van de hond. Ook wordt het een en ander op video en foto vastgelegd.

Schriftelijke verslaggeving wordt gedaan naar de testafnemer en de advocaat van de hond en indien gewenst naar de eigenaar, eventueel ondersteund met gefilmd en gefotografeerd materiaal. De hond blijft overigens ook bij Martin Gaus in opslag en van Justitie. Bij een hond met te gevaarlijk gedrag wordt dat gemeld.

Een eigenaar mag de hond tussentijds op afspraak wel bezoeken en wordt in de training meegenomen. De training van de eigenaar is heel belangrijk om de training van de hond ook thuis succesvol te laten blijven.

Martin Gaus is zo aardig geweest om de verblijf- en trainingskosten van de honden Boran, Ruby, Gino en Boby grotendeels op zich te nemen. Maar dit kan natuurlijk niet aan de gang blijven.

Tot nu toe heeft Justitie niet eens de opslagkosten van deze honden in de herstelperiode bij Martin Gaus willen betalen en komen deze kosten samen met de therapiekosten in het geheel voor rekening van de eigenaar. Wat absurd is omdat Justitie de kosten van opslag anders ook kwijt zou zijn en Martin Gaus aan dezelfde voorwaarden van een opslag moet voldoen. Daarom moet er gestreefd worden dat er betaald gaat worden door de officiële instanties zoals die nu ook de kosten van opslag betalen.

In afwachting daarvan is er een betalingsregeling in termijnen mogelijk. Zien mensen met een minimuminkomen echt geen mogelijkheid tot betalen dan kunnen zij trachten hiervoor financiële steun aan te vragen bij de afdeling van de Dierenbescherming in hun woonplaats of bij de Hondenbescherming.

De verblijf- en verzorgingskosten:
Kleine honden         75 Euro per week (hoogseizoentoeslag 15 Euro p.w.)
Middelgrote honden 85 Euro per week (hoogseizoentoeslag 18 Euro p.w.)
Grote honden         95 Euro per week (hoogseizoentoeslag 22 Euro p.w.)

De interne training kost ongeacht grootte van de hond of intensiteit van de training: 150 Euro per week.
Hulpmiddelen als riemen, hoofdbanden en muilkorven worden apart in rekening gebracht.
Ook eventuele noodzakelijke dierenartskosten worden apart in rekening gebracht.

Contact en informatie over de herstelmogelijkheid:
e-mail: hellygaus@hetnet.nl
telefoon: 06-29472026

Speciaal potje in 2012
De Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden heeft dankzij de ondersteuning van een andere stichting in 2012 voor mensen die met documenten kunnen aantonen dat zij de kosten van training en pension voor deze herstelmogelijkheid voor hun hond niet kunnen betalen, de mogelijkheid om een deel of een groot deel van deze kosten op zich te nemen.

Aanmelden kan via hulpinbeslaggenomenhonden@hotmail.com
of telefoon 06-40709218

naar boven