Beleid in Zwitserland

Beleid in Zwitserland om bijtincidenten tegen te gaan
Vanaf september 2008 is het in Zwitserland verplicht voor iedereen die een hond neemt/heeft om een speciale cursus te volgen en een vakbekwaamheidbewijs te halen. De cursus is bedoeld om aan de eigenaar theoretische en praktijkgerichte kennis over te dragen, zodat de eigenaar een hond op een dierwaardige manier leert opvoeden en deze ook in de buitenomgeving in alle omstandigheden respectvol voor zich zelf maar ook voor anderen, weet te begeleiden. De cursus gaat van start met een theoriegedeelte nog voor de aanschaf van de hond. De theorielessen voor aanschaf/aankoop van een hond geven de nodige informatie, zeker voor nieuwe hondeneigenaren. Zij worden op de hoogte gebracht welke verplichtingen zij als hondeneigenaren voor de komende jaren hebben. Waarbij men tot denken wordt gezet om reëel na te gaan of het haalbaar is om dit te bekostigen en om de verplichtingen na te komen. Deze vraag zou iedere eigenaar zichzelf eerst voor aankoop van een hond moeten stellen.

Vervolgens gaat men na de aanschaf gelijk samen met de hond een speciaal daarvoor opgezette praktijkgerichte cursus volgen. Middels deze cursus leren toekomstige hondeneigenaren welke behoeftes een hond nodig heeft en hoe men de hond het beste kan opvoeden. Tijdens het praktijkgerichte deel van deze opleiding leert de hond omgaan met vreemde honden in een voor hem vreemde omgeving. De eigenaar krijgt door de cursus meer vaardigheden om zijn hond onder controle te kunnen houden. Nadat deze speciale cursus met goed gevolg is doorlopen krijgt de eigenaar een op naam opgesteld certificaat. Daarnaast zijn er in Zwitserland een aantal omgangsregels opgesteld waar zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters zich aan behoren te houden.

Omgangsregels voor honden- en niet hondenbezitters in Zwitserland
De in de ‘Hondencodex’ uit Zurich voorgestelde aanwijzingen en gedragsregels hebben als doel het conflictvrij en ongecompliceerd samenleven van honden, hun eigenaren en de mensen die zij in het dagelijks leven tegenkomen. De regels gaan over situaties waarin zulke ontmoetingen plaats vinden. Daarbij gaat het vooral om wederzijds begrip, respect en de bereidheid om te communiceren als het er op aan komt.

Niet-hondenbezitters moeten weten hoe ze zich tegenover honden horen te gedragen en hondenbezitters moeten hun verantwoordelijkheid nemen en rekening houden met niet-hondenbezitters; dit helpt conflicten en ongevallen te vermijden. Daarmee dragen ze er aan bij dat het samenleven van mensen en honden niet met nog meer voorschriften moet worden geregeld.

Vanzelfsprekend richten de tips en informatie in de ‘Hondencodex’ zich niet alleen op de hondenbezitters maar ook op niet-hondenbezitters. Met passend gedrag en een beetje oplettendheid maken we met zijn allen namelijk een ontspannen naast elkaar leven van hond en mens mogelijk in de openbare ruimte. En niet in de laatste plaats maken we het zo voor honden gemakkelijker om zich in de samenleving aan te passen en op een voor honden geschikte wijze naar hun aard te kunnen gedragen.

Basisregels voor honden in Zwitserland
Bij onvoldoende gehoorzaamheid/bij jachtgedrag/bij ongewenst hondengedrag/bij overbeschermend gedrag/bij besmettelijke ziekte/gedurende de loopsheid en in natuurbeschermingsgebieden wordt de hond aan de lijn gehouden. Op overzichtelijk terrein is ook een lange lijn mogelijk.

De hond wordt in het verkeer, op stations, op bus- en tramhaltes, bij drukke straten en wanneer hier iemand om vraagt, in restaurants en andere openbare gebouwen en bij het tegenkomen van aangelijnde honden aan een korte lijn gehouden.

Rond woningen, in de buurt van kinderdagverblijven en scholen, in de buurt van speelplaatsen en sportvelden, op onoverzichtelijk terrein en in het donker wordt de hond aan een korte lijn gehouden of kan bij goede gehoorzaamheid los naast de eigenaar lopen.

Op begraafplaatsen, bij zwembaden, op schoolpleinen, op speelplaatsen en sportvelden, bij drukke manifestaties zoals concerten, feesten, sportwedstrijden of kermissen wordt de hond niet meegenomen.

Omgangsregels voor hondenbezitters
Wie met een hond loopt, kan deze in elke situatie onder controle houden en heeft hiervoor genoeg kracht.

Bij ontmoetingen met passanten of andere hondenbezitters met hun honden wordt de hond altijd aan de afgewende zijde gevoerd, aan een korte lijn.

Is de hond goed gehoorzaam, dan kan deze ook los volgen.

Mocht het toch een keer tot een conflict komen dan gedraagt men zich hoffelijk.

Wordt daarom gevraagd, geef dan gegevens als naam, adres en telefoonnummer door.

Laat de hond niet op ongepaste plaatsen plassen. Ontlasting wordt in elke situatie correct en zo netjes mogelijk opgeruimd.

In restaurants is de hond aangelijnd en wordt er voor gezorgd dat hij de gasten en het personeel niet in de weg ligt.

Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat niemand last heeft van geur, geluid of gedrag van de hond.

Als de hond los loopt blijft hij in zicht van de eigenaar. De eigenaar zorgt ervoor dat de hond ook binnen gehoorsafstand blijft. Zodat hij op elk moment teruggeroepen kan worden.

Tijdens de broedtijd laat men de hond niet in natuurgebieden, op weides of akkers lopen.

Voorwerpen waarmee de hond heeft gespeeld worden na afloop opgeruimd of meegenomen.

Bij het uitlaten van meerdere honden tegelijk, moet zeker zijn dat de geleider alle honden en de groep in bedwang kan houden.

In principe worden alle honden aan de lijn gehouden.

Als kinderen en honden bij elkaar zijn, worden zowel hond(en) als kind(eren) gen moment uit het oog verloren.

De hond moet in elke situatie onder controle gehouden worden.

Lopen kinderen of jongeren met een hond dan moeten ze die in elke situatie onder controle kunnen houden en hiervoor genoeg kracht hebben.

Omgangsregels voor niet-hondenbezitters in Zwitserland (met het testonderdeel uit het risico-assessment van de heer Schilder worden in Nederland deze omgangsregels met voeten getreden)

Een hond wordt altijd op ruime afstand en rustig lopend gepasseerd.

In de ogen van een hond kijken is taboe. Het is aan te raden de hond vanuit uw ooghoeken in de gaten te houden.

Toont een hond door de aanwezigheid van een bepaalde persoon angst, opwinding of agressie (grommen, blaffen, tanden laten zien) dan is het belangrijk om de hond te negeren en langzaam de afstand tot de hond te vergroten.

Honden mogen alleen na de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar geaaid of gevoerd worden. De aanwijzingen van de eigenaar moeten zonder meer worden gerespecteerd.

Mocht het toch een keer tot een conflict komen dan gedraagt men zich hoffelijk. Wordt daarom gevraagd, geef dan gegevens als naam, adres en telefoonnummer door.

Als joggers, fietsers, skaters, etc. een hond van achteren benaderen, moeten ze vroeg genoeg waarschuwen. De eigenaar moet zo voldoende tijd krijgen om de hond bij zich te roepen, aan te lijnen etc. De hond wordt daarna op ruime afstand en langzaam gepasseerd.

Als kinderen en honden samen zijn, worden ze nooit uit het oog gelaten.