Hond als ding beschouwd en behandeld

Voor de rechter waar de zaak met je hond voorkomt is je hond slechts een ding. De intrinsieke waarde die jij je hond toekent, kent de rechter jou en je hond niet toe, evenmin als de emotionele waarde die de hond voor jou heeft.

Deze enge gedachtegang is er dan ook de hoofdoorzaak van dat honden zo lang in de opslag zitten.

Als je een advocaat hebt wijs hem dan op deze site en vraag hem of hij de rechter wil laten weten dat een hond door de Wet dieren wel degelijk intrinsieke waarde toegekend wordt en dat het dus in strijd met de wet is als de rechter je hond slechts als een ding behandelt. Zo kunnen we hopelijk, al is het langzaam, een mentaliteitsverandering bewerkstelligen in ons rechtsysteem.