Willekeur gemeenten 

Op dit moment werken de gemeenten allemaal verschillend. Bij de ene gemeente komt er slechts een mutatie (aantekening in een dossier bij de politie) na een licht bijtincident, bij een andere gemeente kan je hond er al gelijk voor in beslaggenomen worden.

Na een bijtincident is het gebruikelijk dat je hond getest wordt. Ook dit testen kan op verschillende manieren gebeuren. Een gedragsdeskundige kan in opdracht van de Dienst Regelingen je hond testen. Hij zal je hond dan hoogstwaarschijnlijk testen op een aantal onderdelen uit de MAG-test (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) of de Asielentest.

Maar je hond kan ook het risico-assessment ondergaan dat minister Verburg aan alle gemeenten heeft aangeboden. Dat laatste betekent dat je hond door speciaal daarvoor aangewezen testers van de universiteit aan een test wordt onderworpen waarin het risico op bijten beoordeeld wordt.

Toen in juni 2008 door de minister de Regeling Agressieve Dieren (RAD) werd afgeschaft, die honden 15 jaar lang enkel op hun uiterlijk ter dood veroordeelde, heeft zij dit risico-assessment laten ontwikkelen door speciaal hiervoor aangestelde gedragsonderzoekers van verschillende universiteiten. Alle inbeslaggenomen honden die toen op het moment van afschaffing nog onder de oude RAD vielen en ooit gebeten hadden of zich afwijkend gedroegen werden hiermee getest.

Van de in totaal 60 pitbulls die getest werden, kregen 41 een euthanasieadvies.

Ruby Drie van deze honden, Ruby, Gino en Boby, hebben wij kunnen helpen.

We hebben het via de advocaten van deze honden voor elkaar gekregen dat Justitie toestond om deze door de inbeslagname gestresste dieren eerst tot rust konden komen bij Martin Gaus alvorens ze aan een test werden onderworpen.

Deze drie honden, die vooraf alle drie een herhaald euthanasieadvies hadden gekregen, slaagden voor het risico-assessment nadat ze een aantal weken veel aandacht, begeleiding en training bij Martin Gaus hadden gekregen. Van de rechter mochten ze daarna onder voorwaarden weer naar huis.

naar boven