Meer over de herstelmogelijkheden 

De rottweiler Boran was de eerste hond in de Nederlandse geschiedenis die met toestemming van Justitie bij Martin Gaus mocht herstellen voordat er een nieuwe test bij hem werd afgenomen. Al gauw daarna volgden de honden Ruby, Gino en Boby, die nog onder de oude RAD (Regeling Agressieve Dieren) vielen. Al deze vier honden hadden een herhaald euthanasieadvies gekregen en konden slecht tegen de isolatie van de opslag. Zij slaagden allen na herstel bij Martin Gaus voor het risico-assessment en mochten onder voorwaarden weer naar huis.

De trainers van stichting Hond in nood zijn door Helly Gaus opgeleid en al menigmaal erkend door justitie.

Wat gebeurt er met een hond tijdens de herstelperiode

Zodra een hond uit de opslag bij Martin Gaus aankomt wordt hij onmiddellijk gekoppeld aan een vaste trainster. Door deze vaste trainster wordt de hond bij binnenkomst onmiddellijk aan de riem meegenomen op een wandeling en daarna in een rustige ruimte gebracht om contact te krijgen. Twee a drie dagen gaat de trainster intensief op deze manier met de hond om. Hierdoor vindt de hond snel aansluiting bij de trainster en kan hij een relatie met haar opbouwen.

Ook bij het plaatsen in de kennel wordt de hond onmiddellijk in contact gebracht met een andere hond. Meestal is dat een hond van het andere geslacht omdat dat vrijwel altijd goed gaat. Door de omgang met een soortgenoot komt een hond snel weer in balans. Als een soortgenoot in de kennel niet kan omdat de ruimte te klein is om beide honden genoeg gevoel van veiligheid samen te geven, wordt de hond dagelijks in groepen op de speelplaatsen uitgelaten.

Na twee à drie dagen wordt er voorzichtig met de hond begonnen met wat licht appel zonder enige vorm van dwang. In kaart wordt dan gebracht wat de zwakke punten van de hond zijn en daar gaat de training zich dan op richten. Dus bang voor snelle bewegingen? Dan wordt daar op getraind. Bang voor mensen? Dan wordt daar op getraind. Bang voor honden? Dan wordt daar op getraind. Trekken aan de lijn? Dan wordt daar op getraind. Niet aan te halen? Dan wordt daar op getraind. Enzovoort.
Het zal duidelijk zijn dat de meeste honden een combinatie van een aantal problemen hebben en dat angst vaak gecompenseerd wordt met agressie.

De meeste honden zijn met drie à vier weken voldoende hersteld van hun traumatische opslag en hebben voldoende geleerd om de test met gunstig gevolg af te leggen. Vrijwel dagelijks vindt schriftelijk verslag plaats van bemoeienis, training en het leren van de hond. Ook wordt het een en ander op video en foto vastgelegd.

Schriftelijke verslaggeving wordt gedaan naar de testafnemer en de advocaat van de hond en indien gewenst naar de eigenaar, eventueel ondersteund met gefilmd en gefotografeerd materiaal. De hond blijft overigens ook bij Martin Gaus in opslag en van Justitie. Bij een hond met te gevaarlijk gedrag wordt dat gemeld.

Een eigenaar mag de hond tussentijds op afspraak wel bezoeken en wordt in de training meegenomen. De training van de eigenaar is heel belangrijk om de training van de hond ook thuis succesvol te laten blijven.

Van de eigenaar wordt verwacht dat hij of zij in ieder geval de verblijf- en verzorgingskosten, de vervoerskosten, de aanschaf van de hulpmiddelen als riemen, hoofdbanden en muilkorven en de eventueel noodzakelijke dierenartskosten betaalt.

Contact en informatie over de herstelmogelijkheid:

Stichting Hond in nood
http://stichtinghondinnood.nl
E-mail: info@stichtinghondinnood.nl

naar boven