Stay Home protocol 

Protocol

 • Eigenaar moet op bureau komen, liefst met hond
 • Onmiddellijk aanlijn- en muilkorfgebod (Beter is snoetenband met daar overheen hoofdband)
 • Binnen een maand verplichte cursus hondenschool (privé)trainer of lessen bij gedragstherapeut
 • Adressen van professionele begeleiders
 • Controle van opgelegde veiligheidsmaatregelen door wijkagent, hondenbrigade e.d.
 • Wil eigenaar van voorwaarden af, dan gedragstest of een test in real-life situaties
 • Wil eigenaar niet meewerken aan opgelegde voorwaarden, dan op eigen kosten naar Gedragscentrum
 • Wil eigenaar dat ook niet, dan volgt in beslagname

Voordelen

 • Minder frustratie, boosheid en verdriet bij eigenaren
 • Door vertrouwensband tussen school / trainer/ gedragstherapeut is meer begrip als hond te gevaarlijk mocht blijken

Eigenaar houdt zich niet aan voorwaarden

 • In beslagname hond
 • Boete eigenaar
 • Hond herplaatsen via asiel