Belastingvrij doneren aan Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden 

Verdubbel GRATIS je donatie!

Je kunt ons met ons werk voor hulp aan inbeslaggenomen honden extra helpen, zonder dat het jou meer kost. Als je kiest voor een schriftelijke schenkingsovereenkomst, zijn je giften aan de werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden volledig fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van je inkomen betaalt de Belastingdienst een derde tot de helft terug. Nog nooit was je belastingaangifte zo diervriendelijk! De werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden is een initiatief van Stichting Comité Dierennoodhulp. Comité Dierennoodhulp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodiek doneren met belastingvoordeel op de Triodosrekening van Comité Dierennoodhulp voor hulp aan inbeslaggenomen honden is hierdoor mogelijk.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je legt je voor een periode van minimaal 5 jaar vast als donateur.
 • Er geldt geen minimum voor het donatiebedrag.
 • De overeenkomst vervalt automatisch bij overlijden.
 • Tussenkomst van een notaris is sinds 1 januari 2014 niet meer nodig.
 • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe werkt het?

 • Download de schenkingsovereenkomst en print deze uit.
 • Zet bij punt 1 in de overeenkomst bij de naam van de instelling waar je een gift aan wil doen de naam Stichting Comité Dierennoodhulp met daarachter tussen haakjes Hulp Inbeslaggenomen Honden.
 • Vul de overeenkomst en het bijbehorende machtigingsformulier verder in.
 • Stuur de documenten na ondertekening en met paraaf op iedere bladzijde in een gesloten envelop op aan Comité Dierennoodhulp, Postbus 94724, 1090 GS Amsterdam.
 • Je ontvangt dan een door ons ondertekend exemplaar retour.
 • Bewaar de overeenkomst bij je administratie en voer de jaardonatie op bij je belastingaangifte.

Als je vragen hebt neem dan gerust contact met ons op

Informatie belastingsdienst