Contact 

Steun ons in de strijd voor een rechtvaardige behandeling van inbeslaggenomen honden


Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden is een onderdeel van Comité Dierennoodhulp. Wij zijn een stichting die voor het voeren van acties geheel afhankelijk is van giften. Het comité heeft geen betaalde krachten in loondienst, en werkt slechts met vrijwilligers die met liefde hun tijd en energie steken in het werken aan een betere wereld voor dieren.

Iedere gift gaat voor honderd procent naar acties voor dieren in nood.

Wil je onze acties voor in beslag genomen honden steunen, dan kun je een gift overmaken op Triodos Bank NL40 TRIO 0254 7146 25 (BIC: TRIONL2U), ten name van Comité Dierennoodhulp, onder vermelding van "Hulp Inbeslaggenomen Honden".

Of doneer on line:
ONLINE DONEREN

ANBI status
De Belastingdienst heeft stichting Comité Dierennoodhulp, met als vestigingsplaats Den Haag, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

Zie voor meer informatie: www.anbi.nl

Veel informatie over ANBI's, giften, nalatenschappen, etc. is ook te vinden op de site van de Belastingdienst, bijvoorbeeld op www.belastingdienst.nl/giften/

Voor informatie, advies of jouw hond in het zwartboek, mail dan naar hulpinbeslaggenomenhonden@hotmail.com

Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden
Postbus 94724
1090 GS Amsterdam

Belastingvrij doneren aan Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden

Verdubbel GRATIS je donatie!

Je kunt ons met ons werk voor hulp aan inbeslaggenomen honden extra helpen, zonder dat het jou meer kost. Als je kiest voor een schriftelijke schenkingsovereenkomst, zijn je giften aan de werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden volledig fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van je inkomen betaalt de Belastingdienst een derde tot de helft terug. Nog nooit was je belastingaangifte zó diervriendelijk! De werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden is een initiatief van Stichting Comité Dierennoodhulp. Comité Dierennoodhulp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodiek doneren met belastingvoordeel op de Triodosrekening van Comité Dierennoodhulp voor hulp aan inbeslaggenomen honden is hierdoor mogelijk.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je legt je voor een periode van minimaal 5 jaar vast als donateur.
 • Er geldt geen minimum voor het donatiebedrag.
 • De overeenkomst vervalt automatisch bij overlijden.
 • Tussenkomst van een notaris is sinds 1 januari 2014 niet meer nodig.
 • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe werkt het?

 • Download de schenkingsovereenkomst en print deze uit.
 • Zet bij punt 1 in de overeenkomst bij de naam van de instelling waar je een gift aan wil doen de naam Stichting Comité Dierennoodhulp met daarachter tussen haakjes Hulp Inbeslaggenomen Honden.
 • Vul de overeenkomst en het bijbehorende machtigingsformulier verder in.
 • Stuur de documenten na ondertekening en met paraaf op iedere bladzijde in een gesloten envelop op aan Comité Dierennoodhulp, Postbus 94724, 1090 GS Amsterdam.
 • Je ontvangt dan een door ons ondertekend exemplaar retour.
 • Bewaar de overeenkomst bij je administratie en voer de jaardonatie op bij je belastingaangifte.

Als je vragen hebt neem dan gerust contact met ons op.

Informatie belastingsdienst

naar boven